Preuzmite Nexus Personal

Softver Nexus Personal dizajniran je za korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (QDC) izrađenih na sigurnosnom mediju - pametnoj kartici/USB ključu. Korisnik može koristiti nekoliko funkcija sigurnosnog medija i kvalifikovanih elektronskog sertifikata, kao što su promena PIN-ova, deblokiranje medija, digitalno potpisivanje, šifriranje i dešifriranje podataka.

Kako biste preuzeli Nexus Personal, unesite adresu e-pošte iz svog kvalifikovanog elektronskog sertifikata (adresa e-pošte navedena u narudžbenici/obnovi vašeg kvalifikovanog elektronskog sertifikata).

Adresa e-pošte koristi se samo za proveru identiteta korisnika i ne čuva se, niti obrađuje u bilo koju drugu svrhu.