Prevzem programske opreme Nexus Personal

Programska oprema Nexus Personal je namenjena uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil (KDP) shranjenih na varnem nosilcu - pametni kartici / ključu USB. Uporabniku omogoča uporabo različnih funkcij varnega nosilca in kvalificiranih digitalnih potrdil, kot so menjava osebne številke (angl. PIN code), deblokada nosilca, digitalno podpisovanje, šifriranje in dešifriranje podatkov.

Za prevzem programske opreme Nexus Personal v spodnje polje vnesite e-naslov, ki je naveden v vašem kvalificiranem digitalnem potrdilu (e-naslov, ki ste ga navedli pri naročilu / obnovi kvalificiranega digitalnega potrdila).

Elektronski naslov potrebujemo le za preverjanje uporabnika in ga ne hranimo niti ne obdelujemo v druge namene.